Onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die niet via een bank of andere reguliere kredietverstrekker, maar rechtstreeks tussen twee partijen tot stand komt. In je familie of tussen vrienden en bekenden. Er is direct contact tussen kredietverstrekker en kredietnemer. De lening en bijbehorende afspraken over de aflossing, termijnen en rente kun je zelf bepalen en worden in een contract vastgelegd. In de meeste gevallen komt een onderhandse lening sneller van de grond, omdat de basis van bekendheid en vertrouwen er al ligt. De partijen hoeven geen kennis met elkaar meer te maken. Over de onderhandse lening en de voorwaarden wordt door beide partijen onderhandeld. Er kunnen meerdere vormen van onderhandse leningen zijn.

onderhandse lening, lening, lenen, onderhands lenen, familie, contractAls je geld wilt lenen van vrienden of familie, maar dit wel goed wil regelen, zou je kunnen overwegen een onderhandse lening met hen af sluiten. Of als je juist de beoogde kredietverstrekker bent, kun je door middel van een onderhandse lening je familie of vrienden financieel ondersteunen. Als je goede en duidelijke afspraken onderling maakt en deze vastlegt in een contract, kan een onderhandse lening een goed alternatief zijn voor een lening die je via de bank kan regelen.

Onderhandse leningen komt in de familiekring of vriendenkring wel vaker voor. Ook vaak zonder iets vast te leggen. Men gaat ervan uit dat het goedkoper is elkaar wat te lenen, zonder er bij stil te staan dat er soms grote risico’s aan verbonden kunnen zijn. Zo willen ouders nog wel eens hun kinderen financieel bijstaan als ze uit huis gaan en een eigen huis willen financieren. In een dergelijk geval kan er een onderhandse lening via een contract worden afgesloten tussen ouder en kind.

Ouders kunnen door een onderhandse lening aan hun kind hun spaargeld goed inzetten en nuttig gebruiken. Ze krijgen hierdoor vaak een hogere rente en dus meer rendement van hun spaargeld. De belastingdienst heeft speciaal hiervoor bepaalde regels opgesteld. Kinderen die bij het kopen van hun huis gebruik maken van de financiën van hun ouders, dienen hiervoor zes procent aan rente te moeten betalen. Dit kan dan wel weer vallen onder de hypotheekrenteaftrek en is dus terug te vorderen van de belastingdienst. Uiteindelijk kunnen in dit geval voor beide partijen de voordelen van een onderhandse lening wel aangewezen worden. Als ouders kun je overwegen om op een bepaald moment de onderhandse lening om te zetten in een gift.

Hoe het werkt een onderhandse lening?

Een onderhandse lening kan vrij eenvoudig tot stand komen. Met een bekende met wie je een onderhandse lening wilt afspreken stel je een contract op. Daarin komen dan de gemaakte afspraken te staan, de hoogte van de rente en in welke termijnen de kredietnemer het geld terug gaat betalen.

Voordat het tot een overeenkomst en een contract komt, is het toch goed om vooraf bij bepaalde dingen even stil te staan. Stel voor jezelf de vraag waarom naar een onderhandse lening gekeken wordt. Waarom geen lening van je eigen bank? Weet je zeker dat je een lening in de familie wilt afsluiten? Of tussen vrienden? Brengt dit misschien toch een onverwachte spanning met zich mee die je achteraf gezien had willen voorkomen? Bij het afsluiten van een lening, al dan niet onderhands, zul je toch deze en andere zaken goed moeten overwegen. Stel ook de gevolgen voor ogen, mocht het fout gaan. Veel vriendenruzies en familieveten komen voort uit onenigheden over geld.

Als tot een onderhandse lening besloten wordt, zorg dan voor duidelijke afspraken die zorgvuldig worden vastgelegd. Onjuistheden en misverstanden zullen hierdoor voorkomen moeten worden.

Ook als je door een negatieve BKR problemen ondervindt bij het aanvragen van leningen, kan een onderhandse lening een prima oplossing zijn. Particulieren zijn wat dat betreft minder gebonden en kunnen zonder toetsing bij het BKR een lening verstrekken. En ook vaak tegen een beter tarief. Een onderhandse lening is een alternatief als reguliere financiële instellingen en banken je geen krediet willen verstrekken.

Voordelen en nadelen van een onderhandse lening

Meerdere voordelen en nadelen zijn er van onderhandse leningen te noemen. Ook wordt het BKR genoemd, omdat onderhandse leningen nog wel eens in geval van nood aangegrepen worden.

Voordelen:

- Als eerste kan genoemd worden dat een onderhandse lening afgesloten kan worden zonder een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR), waardoor onderhands lenen mogelijk blijft.
- Door een in verhouding lagere rente in vergelijking met reguliere financiele instellingen, zou je voordeliger uit kunnen zijn met een onderhandse lening.
- Bepaal zelf de vorm van je lening. Denk hierbij aan de termijnen en manier van aflossing. Ook andere voorwaarden kunnen naar eigen voorkeur in het contract vermeld worden.

Nadelen:

- Een hoger risico vanwege een eigen contract en zelfgemaakte afspraken. Zorg daarom dat het contract tot in de puntjes voorziet.
- Bij een onderhandse lening aan vrienden en familie kunnen bij onenigheden situaties ontstaan die heel vervelend zijn. Omdat je als kredietverstrekker en als kredietnemer meer dan een zakelijke band met elkaar hebt. Of je nou familie bent of niet, verplichtingen moeten wel nagekomen worden.

Contract opstellen voor een onderhandse lening

onderhandse lening, onderhands lenen, lening, lenen, leningen, familie, contractEen onderhandse lening is een overeenkomst tussen twee partijen en aangezien er geen bank of financiële instelling bij betrokken is, is het noodzakelijk dit via een contract duidelijk vast te leggen. Voor de kredietverstrekker en kredietnemer moet het zonder misverstanden duidelijk zijn wat van elkaar verwacht wordt. Het is zeer aan te raden om het contract te laten registeren bij de Belastingdienst. Mochten er dan toch nog onduidelijkheden ontstaan, dan kan het tenminste opgehelderd worden.

Je kunt zelf een contract opstellen, of eventueel gebruik maken van een modelcontract. Dit is wel aan te raden, om onzorgvuldigheid zoveel mogelijk te beperken. Natuurlijk kun je ook altijd een deskundige raadplegen, zoals een notaris, fiscalist of advocaat.

Een leencontract kun je dus zelf opstellen. Alle persoonlijke gegevens komen in deze betalingsafspraak naar voren, de data van afspraken, de looptijd van de lening, de termijnen, het rentepercentage. Beide partijen ondertekenen het contract.

Op internet zijn modelcontracten te vinden en te downloaden. Voor het eenvoudig in elkaar zetten van een onderhandse lening.